Mandriva

Välkommen till Mandriva Club's kunskapsdatabas

Nytt: Klubbmedlemmar, klicka här för att få tillgång till de officiella Mandriva 2006-manualerna som PDF.

Mandriva Club's kunskapsdatabas utgörs av Wiki-baserad dokumentation, skriven genom ett sammarbete medlemmarna emellan. Sidan är en Wiki-sida, vilket innebär att alla medlemmar, även Du, kan ändra eller lägga till på den.

Observera att den svenska översättningen ännu ej är komplett!

Om du vill lära dig mer om hur man använder Wiki, besök dessa sidor: XWiki Syntax och Adding Pages. Om du vill experimentera lite utan att riskera att förstöra något så kan du besöka Sandlådan.

Mandriva Linux dokumentationskällor

Installation

Grundläggande

Administration & server-mjukvara

Hårdvara

Anslutningsbarhet

Säkerhet

Felsökning

Tillbehör och applikationer

Avancerad Administartion

Mandriva-versioner

En mer generell översikt av indexet finns på General Index-sidan.


Allt innehåll på http://kb.mandrivaclub.com har importerats hit, likaså ändringshistoriken och modifieringar. Dock har ännu inte all text som beskriver alla ändringar importerats. Textarna har dock sparats. Vi kommer troligen att återställa den datan i nästa version av plattformen.
KB - Welcome to Mandriva Club Knowledge Base
Version 1.12 last modified by ursu on 11/03/2006 at 17:16

Comments (13)

pirnaver | 18.08.2005 at 07:12 PM
Maybe older version of Knowledge base should be published periodicaly under copyleft license so that content would not be lost if something should happen to Mandriva or something. Also some people might feel more inclined to contribute to a project that could in the end benifit even more people.

Knowledge base should have some kind of a license in any case.


yoho | 23.08.2005 at 09:31 PM
I agree. I think everyone can come to see the knowledge base, but only members can contribute.

grcooper | 28.08.2005 at 07:39 AM
I think the entire Mandriva idea of a knowledgebase is complete BS. No other company would even think of putting up a 'knowledgebase' without a decent and obvious search function.

I have to think Mandriva is actually hiding their tech support knowledgebase.

It's been so screwed up for so long they don't seem to know any better.

What crap...

G


Diwann | 29.08.2005 at 05:16 PM
I don't understand… there is one here ?

Titpom | 03.09.2005 at 10:14 PM
Just look at the upper right hand corner of this webite…

newimr | 06.10.2005 at 11:54 AM
There should be some point of entry for contributers. I'm sure it will happen, the club is more and more open.

kilikopela | 05.01.2006 at 01:05 PM
And now you can use the Firefox search bar with this Tip

amione | 10.02.2006 at 05:45 PM
Swedish translations are being done right now.

Daniel_8291 | 15.03.2006 at 11:32 PM
I was checking the Knowledge Base and the kernel topics link points to the same as t he booting link. I was really interested in the kernel topics… But the link is not available

Flink | 21.07.2006 at 08:11 PM

Flink | 21.07.2006 at 08:23 PM
This has been moved into kernel I have corrected the link now.

Flink | 25.07.2006 at 12:40 PM
I have put System Recovery I under Trouble Shooting, because it has been missing here.

WebHome | 25.07.2006 at 12:40 PM

 


en ru eo ca br zh_TW fi uk id sv ja pt_BR es de pt zh_CN eu nl it fr

RSS

Creator: amione on 2006/02/10 17:44
(c) Mandriva 2007
18888888