Mandriva

Dogfennau Mandriva Linux

Mandriva Linux 2008

Dogfennau Swyddogol Mandriva Linux 2008: Bydd y canllaw cyflawn hwn yn eich cyflwyno i neu wella eich arbenigedd o Mandriva Linux 2008. Bydd yn eich harwain drwy eich profiad llawn o Linux ac yn eich cynorthwyo i wneud y defnydd gorau o'ch hoff ddosbarthiad.

O osod y system yn y lle cyntaf i'r miniogi mwyaf soffistigedig, bydd y canllaw yn eich cynorthwyo, ac mae'n cynnwys, ymysg pynciau eraill:

  • Gosod Mandriva Linux 2008
  • Darganfod y rhyngwyneb graffigol
  • Defnyddio'r Rhyngrwyd
  • Y swyddfa gyda Linux
  • Rhaglenni amlgyfrwng
  • Offer ffurfweddu - Gweinyddiaeth uwch - Crynhoi cnewyllyn newydd
  • ...

Dogfennau swyddogol fersiynau hyn Mandriva Linux

e-Gylchgrawn Cymunedol

Ar un adeg roedd cylchgrawn cymunedol o'r enw Mandriva Linux Inside. Cafodd ei olygu a'i ysgrifennu'n rhannol gan Adam Williamson. Wrth i Adam fynd yn fwy prysur gyda gwaith arall daeth y cylchgrawn i ben.

Dyma pryd wnaeth y gymuned Almaenaidd benderfynu camu mewn a ryddhau fersiwn rhyngwladol o'u cylchgrawn cymunedol Magdriva. Gallwch lwytho i lawr y copiau sydd wedi eu ryddhau hyd yn hyn o'u gweinydd ftp ftp server.

Wiki

Mae gan Mandriva hefyd wiki ar gael mewn nifer o ieithoedd.

KB - Welcome to Mandriva Club Knowledge Base > Mandriva Linux Documentation
Version 1.7 last modified by Rhoslyn Prys on 17/03/2008 at 23:03

 


en br de cs ru nl id el pl pt hu fi cy fr da es

RSS

Creator: Rhoslyn Prys on 2008/03/17 22:43
(c) Mandriva 2007
18888888